EXTERNE DATA PROTECTIE OFFICER (DPO/ FG)

  • PRIVACY & DATAPROTECTIE DIENSTEN VAN HET NEDERLANDS PRIVACY COMPLIANCE INSTITUUT (NPCI)
    PRIVACY & DATAPROTECTIE DIENSTEN VAN HET NEDERLANDS PRIVACY COMPLIANCE INSTITUUT (NPCI)

AANWIJZING VAN EEN DATA PROTECTIE OFFICER (DPO)

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG)

 

VERPLICHTE AANWIJZING VAN EEN DPO/FG

Artikel 37 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermeldt met betrekking tot de aanwijzing van een DPO/FG het volgende:

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker wijzen een functionaris voor gegevensbescherming aan in elk geval waarin:

  1. De verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken.
  2. Een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen; of
  3. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

VRIJWILLIGE AANSTELLING VAN EEN DPO/FG

Voor sommige organisaties en bedrijven wordt door velen aanbevolen om vrijwillig een DPO/FG aan te stellen, in het bijzonder gelet op het aan verwerkingen verbonden risico, de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden. Uiteraard heeft een dergelijke aanstelling alleen toegevoegde waarde als de aangestelde DPO/FG over de nodige competenties en vaardigheden beschikt. In de Roadmap van de DPO Privacyplan zoals opgenomen in het Handboek Data Protectie Officer (DPO/FG) zijn de nodige taken en competenties voor u op een rijtje gezet. Voor een exemplaar (in pdf) van deze unieke Roadmap, klik hier. 

 

EXTERNE DATA PROTECTIE OFFICER (DPO) | FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG)

De verplicht aan te wijzen DPO/FG kan de wettelijke taken op grond van artikel 37 lid 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verrichten op grond van een dienstverleningsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de facultatief (vrijwillig) benoemde DPO/FG.

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van privacy & dataprotectie – waarvan ruim 15 jaar als Data Protectie Officer (DPO/FG) leert dat naast een goede opleiding meer nodig is om in de praktijk succesvol te kunnen zijn als DPO/FG. In de Roadmap van de DPO Privacyplan zoals opgenomen in het Handboek Data Protectie Officer (DPO/FG) zijn de nodige taken en competenties voor u op een rijtje gezet. Voor een exemplaar (in pdf) van deze unieke Roadmap van de DPO, klik op onderstaand diagram. 

PRIVACY INSTITUUT ROADMAP COMPETENTIES DPO PRIVACY PLAN

 

INTERESSE IN EEN EXTERNE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG)?

Een goed functionerende DPO/FG is en blijft maatwerk waarbij een goed AVG competentieprofiel als vertrekpunt dient. Het Nederlands Privacy Compliance Instituut (NPCI) beschikt over diverse onmiddellijk inzetbare externe DPO’s/FG’s (met verschillende achtergronden) die allicht een goede (al dan niet ad interim) match zouden kunnen zijn voor uw organisatie of bedrijf. Het bijzondere aan de werkwijze van het NPCI is dat al onze externe DPO’s/FG’s gehouden zijn aan verplichte permanente educatie van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) zodat de toegevoegde waarde blijft gegarandeerd.   

 

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK, KLIK HIERONDER

 We gaan voor u op zoek naar de meest passende oplossing.