PRIVACY COMPLIANCE PLAN IN 8 STAPPEN

VOLDOEN AAN DE AVG IN 8 LOGISCHE STAPPEN

Elke organisatie moet per uiterlijk 25 mei 2018 voldoen aan alle (complexe en minder-complexe) wetten, normen en nadere regels van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming AVG) en de aan de materiele normen van de Wet bescherming persoonsgegevens en staat soms voor een behoorlijke uitdaging. 

Het Nederlands Privacy Compliance Instituut (NCPI) heeft een stappenplan raamwerk ontwikkeld waarbij elke (kleine of grote) organisatie bij een juiste (op maat gesneden) aanpak als eindresultaat AVG compliant kan worden en wel vanuit multidisciplinair perspectief. Dit stappenplan bestaat uit de volgende acht logische stappen. 

  1. AVG Documentatiecheck
  2. AVG Quickscan
  3. AVG Dataflow Inventarisatie
  4. AVG Nulmeting
  5. AVG Gap-analyse
  6. AVG Implementatieplan
  7. AVG Evaluatie & Mitigatieplan
  8. AVG Rapportage & Verantwoording

Voor een prakische, effectieve en efficiente AVG Implementatie (stap 6) is zelfs een AVG Implementatie Toolkit ontwikkeld om organisatie een praktisch hulpmiddel te bieden om de AVG zoveel mogelijk zelf te implementeren aan de hand van checklists, schema’s en roadmaps.

In al deze stappen biedt het NPCI opleidingen, advies, ondersteuning, begeleiding en kan indien gewenst als Externe Data Protectie Officer (DPO/FG) optreden.

Dit AVG Privacy Complianceplan (APC) in 8 stappen staat in onder andere de volgende opleidingen, workshops en publicaties centraal:

 

MEER INFORMATIE KLIK HIERONDER