KERNPUNTEN AVG PRIVACY & DATAPROTECTIE (BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS)

CURSUS KERNPUNTEN AVG PRIVACY & DATAPROTECTIE (BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS)

 

Art. 24 lid 1 van de AVG luidt als volgt, “Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd.”

Wat betekent deze bepaling in de kern voor uw organisatie? Dat staat centraal tijdens een zeer interessante Cursus Kernpunten AVG Privacy & Dataprotectie (Bescherming Persoonsgegevens). Deze cursus is een inititatief van het Nederlands Privacy Compliance Instituut (NPCI) waarbij praktische implementatie van de AVG centraal staat. 

Theorie, praktijk en praktische vaardigheden voor het effectief beschermen van persoonsgegevens worden afgewisseld.

In combinatie met het Studiepakket Privacy & Dataprotectie is de leercurve optimaal. 

 

MEER INFORMATIE KLIK HIERONDER