AVG IMPLEMENTATIE IN 5 STAPPEN

WORKSHOP PRIVACY COMPLIANCE IN 5 STAPPEN

In deze workshop staat centraal de vraag hoe implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Implementatiewet AVG het beste praktisch kunnen worden aangepakt.

Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Aldus artikel 24 lid 1 AVG.

Onder andere de volgende onderwerpen komen tijdens deze unieke workshop aan bod. 

  • GDPR| AVG Implementatiewet
  • GDPR |AVG Implementatieplan (strategische fasen)
  • GDPR |AVG Implementatieprocessen
  • GDPR | AVG Compliance in 5 STAPPEN
  • GDPR | AVG en de rol van de DPO | FG bij implementatie (zie DPO Update)
  • GDPR | AVG en de rol van het (lijn)management bij implementatie
  • DO’s en DON’Ts bij het implementeren van de EU GDPR | AVG

MEER INFORMATIE KLIK HIERONDER